Nazwa grupyNazwy międzynarodowe leków
Agoniści receptora GLP-1 (peptydu glokagonopodobnego typu 1)Albiglutide, Dulaglutide, Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide
Agoniści receptora serotoninowego5-HT1A:Buspirone, Gepirone, Tandospirone
5-HT1B/1D:Sumatriptan, Rizatriptan, Naratriptan, Zolmitriptan i inne tryptany
5-HT2C:Lorcaserin
5-HT4:Cisapride, Tegaserod
Antagoniści serotoniny5-HT2A(atypowe antypsychotyczne):Clozapine, Cyproheptadine, Ketanserin, Methysergide, Quetiapine
5-HT3:Dolasetron, Granisetron, Ondansetron, Palonosteron, Tropisetron
Antagoniści kanału wapniowego
(CCBs - calcium channel blockers)
Amlodipine, Barnidipine, Bepridil, Diltiazem, Felodipine, Fendiline, Isradipine, Lacidipine, Lercanidipine, Nicardipine, Nifedipine, Nilvadipine, Nimodipine, Nisoldipine, Nitrendipine, Perhexiline, Verapamil
Antagoniści receptora aldosteronowego (antymineralokortykoidy, MCRAs, diuretyki oszczędzające potas)
Canrenone, Eplerenone, Finerenone, Spironolactone
Antagoniści receptora angiotensyny II (ARBs, antagoniści receptora AT1)
Losartan, Walsartan, kandesartan, Telmisartan, Irbesartan i inne sartany
Antagoniści witaminy KAcenocoumarol, Ethyl biscoumacetate, Fluindione, Phenindione, Phenprocoumon, Tioclomarol, Warfarin
Antybiotyki
(aminoglikozydy)
Amikacin, Dibekacin, Gentamicin, Isepamicin, Kanamycin, Neomycin, Netilmicin, Streptomycin, Tobramycin
Antybiotyki
(cefalosporyny)
I generacji: Cefadroxil, Cefalexin, Cefalotin, Cefapirin, Cefatrizine, Cefazolin, Cefradine
II generacji: Cefaclor, Cefamandole, Cefonicid, Cefotetan, Cefotiam, Cefoxitin, Cefprozil, Cefuroxime, Loracarbef
III generacji: Cefdinir, Cefetamet, Cefixime, Cefmenoxime, Cefodizime, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefpodoxime, Cefsulodin, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftizoxime, Ceftriaxone
IV generacji: Cefepime, Cefpirome
Antybiotyki
(chinolony)
Alatrofloxacin, Cinoxacin, Enoxacin, Flumequine, Moxifloxacin, Nalidixic acid, Oxolinic acid, , Pipemidic acid, Piromidic acid, Rosoxacin, Trovafloxacin
Fluorochinolony: Ciprofloxacin, Fleroxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin, Sparfloxacin
Antybiotyki
(makrolidy)
Azithromycin, Clarithromycin, Dirithromycin, Erythromycin, Josamycin, Midecamycin, Roxithromycin, Spiramycin, Telithromycin, Troleandomycin
Antybiotyki
(penicyliny)
O szerokim spektrum: Amoxicillin, Ampicillin, Azlocillin, Carindacillin, Mezlocillin, Piperacillin, Pivampicillin, Pivmecillinam, Ticarcillin
Wrażliwe na beta-laktamazę: Azidocillin, Benzylpenicillin (Penicillin G), Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V), Propicillin.
Odporne na beta-laktamazę: Cloxacillin, Dicloxacillin, Flucloxacillin, Oxacillin
Bacampicillin, Carbenicillin, Mecillinam, Metampicillin, Meticillin, Nafcillin, Penamecillin,
Antybiotyki
(tetracykliny)
Chlortetracycline, Demeclocycline, Doxycycline, Lymecycline, Metacycline, Minocycline, Oxytetracycline, Tetracycline
Antybiotyki
(inne)
Monobaktamy: Aztreonam
Karbapenemy: Ertapenem, Imipenem, Meropenem
Amfenikole: Chloramphenicol, Thiamphenicol
Linkozamidy: Clindamycin, Lincomycin
Cytotoksyczne: Bleomycin, Mitomycin, Plicamycin
Amphotericin B, Capreomycin, Cycloserine, Rifabutin, Rifampicin, Rifamycin, Rifapentine
BarbituranyBarbital, Butobarbital, Cyclobarbital, Methohexital, Pentobarbital, Secbutabarbital, Secobarbital, Thiopental
BenzodiazepinyAlprazolam, Bromazepam, Brotizolam, Chlodiazepoxide, Clobazam, Clorazepate dipotassium, Clorazepic acid, Clotiazepam, Cloxazolam, Diazepam, Estazolam, Ethyl lofazepate, Flunitrazepam, Flurazepam, Halazepam, Ketazolam, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Medazepam, Midazolam, Nitrazepam, Nordazepam, Oxazepam, Perlapine, Prazepam, Temazepam, Triazolam
Sympatykolityki
(blokery układu współczulnego, antagoniści receptorów układu adrenergicznego)
Carvedilol, Labetolol
beta: beta1 i beta2: Atenolol, Betaxolol, Bopindolol, Bupranolol, Carteolol, Mepindolol, Nandolol, Oxprenolol, Penbutolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol, Timolol
beta1: Acebutolol, Bisoprolol, Celiprolol, Esmolol, Metoprolol, Nebivolol, Talinolol
alfa i beta: Carvedilol, Labetalol
Glikozydy naprastnicyAcetyldigoxin, Deslanoside, Digitoxin, Digoxin, Metildigoxin
Inhibitory aromatazy (AIs)Nieselektywne: Aminoglutethimide, Testolactone
Selektywne: Anastrozole, Letrozole, Exemestane, Vorozole, Formestane, Fadrozole
Inhibitory dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-4); GliptynyAnagliptin, Linagliptin, Saxagliptin, Sitagliptin, Vidagliptin
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEis)
(konwertazy angiotensyny)
Benazepril, Captopril, Cilazapril, Enalapril, Fosinopril, Imidapril, Lisinopril, Moexipril, Perindopril, Quinapril, Ramipril, Spirapril, Trandolapril
Inhibitory monoaminooksydazy (MAOIs)Nieselektywne: Hydralazine, Iproniazid, Isoniazid, Nialamide, Phenelzine, Procarbazine, Trancylpromine, Furazolidone
Typu A: Metralindole, Moclobemide, Minaprine, Pirindole, Toloxatone
Typu B: Lazabemide, Pargyline, Rasagiline, Selegiline
Inhibitory odwrotnej transkryptazy (RTIs)Analogi nukleozydów (NARTIs / NRTIs): ZIdovudine, Didanosine, Stavudine, Lamivudine, Emtricitabine, Apricitabine
Analogi nukleotydów (NtARTIs/NtRTIs): Tenofovir, Adefovir
Nie-nukleozydowe (NNRTIs): Efavirenz, Nevirapine, Delaviridine, Etravirine, Rilpivirine
Inhibitory proteazy (PIs)HIV/AIDS: Atazanavir, Darunavir, Saquinavir, Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Amprenavir
WZW C: Boceprevir, Telaprevir
Inhibitory kotransportera 2 glukozowo-sodowego (SGLT2); Gliflozyny Canagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin, Gliflozin, Impragliflozin, Tofogliflozin
Inhibitory zwrotnego wychwytu monoamin (MRI)selektywne IZW serotoniny (SSRIs): Citalopram, Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamine, Sertraline, Paroxetine i inne "xetyny"
selektywne IZW norepinefryny (NRI, NERI, ARI): Atomoxetine, Mazindol, Reboxetine, Maprotiline, Bupropion, Tapentadol, Etanol
selektywne IZW dopaminy (DRI): Amineptine, Medifoxamine
nieselektywne IZW serotoniny-norepinefryny (SNRIs): Venlafaxine, Desvenlafaxine, Duloxetine, Milnacipran, Levomilnacipran, Sibutramine
nieselektywne IZW norepinefryny-dopaminy (NDRIs): Amineptine, Bupropion, Etylphenidate, Fencamfamine, Fencamine, Mesocarb, Methylphenidate, Pipradrol, Pyrovaleronate
Inhibitory pompy protonowej (IPP; PPIs)Esomeprazol, Lansoprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol
KortykosteroidyMineralokortykosteroidy: Desoxycortone, Fludrocortisone
Glikokortykosteroidy: Betamethasone, Cloprednol, Cortisone, Cortivazol, Deflazacort, Dexamethasone, Fluocortolone, Hydrocortisone, Methylprednisolone, Prednisolone, Prednisone, Rimexolone, Triamcinolone

Alclometasone [m], Amcinonide [m], Beclometasone [m], Budesonide [m], Clobetasol [m], Desonide [m], Desoximetasone [m], Diflorasone [m], Diflucortolone [m], Difluprednate [m], Flumetasone [m], Fluocinonide [m], Fluocinolone, Flunisolide, Fluorometholone, Fluprednidene [m], Fluticasone [m], Halcinonide [m], Halometasone [m], Mazipredone [m], Mometasone
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
(NLPZ, NSAIDs)
Butylopirazolidyny: Kebuzone, Mofebutazone, Phenylbutazone
Pochodne kwasu octowego: Acemetacin, Bufexamac, Diclofenac, Etodolac, Indometacin, Ketorolac, Lonazolac, Tolmetin
Oksykamy: Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam
Pochodne kwasu propionowego: Alminoprofen, Dexibuprofen, Dexketoprofen, Fenbufen, Fenoprofen, Flurbiprofen, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Tiaprofenic acid
Pochodne kwasu aminobenzoesowego: Flufenamic acid, Meclofenamic acid, Tolfenamic acid
Inhibitory COX-2: Celecoxib, Parecoxib
Salicylany: Acetylsalicylic acid, Diethylamine salicylate [m], Methyl salicylate [m]
Inne: Adenosine phosphate, Aloxiprin, Aminophenazone, Azapropazone, Benorilate, Benzydamine, Carbasalate calcium, Clofexamide [m], Choline salicylate, Co-codaprin, Diflunisal, Ethenzamide, Etofenamate [m], Felbinac [m], Glucosamine, Lysine, Mefenamic acid, Meptazinol, Metamizole, Morniflumate, Nabumetone, Nefopam, Nimesulide, Nonivamide, Orgotein, Oxaceprol, Oxyphenbutazone, Paracetamol, Phenacetin, Phenazone, Propacetamol, Propyphenazone, Rofecoxib, Salicylamide, Salsalate, Sulindac,
OpioidyAlfentanil, Barverine, Buprenorphine, Butorphanol, Codeine, Dextropropoxyphene, Dihydrocodeine, Fentanyl, Hydromorphone, Levorphanol, Methadone, Morphine, Nalbuphine, Oxycodone, Oxymorphone, Pentazocine, Pethidine, Phenoperidine, Piritramide, Remifentanil, Sufentanil, Tilidine, Tramadol
Parasympatykolityki
(cholinolityki, antycholinergiki, antagoniści receptorów acetylocholiny)
Atropine, Hyoscyamine, Ipatropium bromide, Oxyphenonium bromide, Pirenzepine, Pridinol
Przeciwarytmiczneklasa IA: Ajmaline, Cibenzoline, Detajmium bitartrate, Disopyramide,
Prajmalium bitartrate, Procainamide, Quinidine
klasa IB: Aprindine, Lidocaine, Mexiletine, Tocainide
klasa IC: Flecainide, Propafenone
klasa II: Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol, Bupranolol, Esmolol, Mepindolol, Metipranolol, Metoprolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Talinolol, Timolol
klasa III: Amiodarone, Bretylium tosilate, Dofetilide, Ibutilide, Sotalol
klasa IV: Adenosine, Verapamil
PrzeciwhistaminoweBamipine [m], Chloropyramine [m], Chlorphenoxamine [m], Clemastine, Dimetindene, Diphenhydramine, Mepyramine, Promethazine, Tripelennamine
SulfonamidyP/cukrzycowe: Chlorpropamide, Glibenclamide, Glibornuride, Gliclazide, Glimepirpide, Glipizide, Gliquidone, Tolazamide, Tolbutamide
P/bakteryjne: Mafenine, Sulfadiazine, Sulfafurazole, Sulfamerazine, Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, Sulfathiazole
Sympatykomimetyki
(agoniści receptorów adrenergicznych, adrenomimetyki)
alfa1 i alfa2: Clonidine, Indanazoline, Midodrine, Naphazoline, Oxymetazoline, Phenylephrine, Tetryzoline, Tramazoline, Tymazoline, Xylometazoline
beta1: Dobutamine
beta2: Bambuterol, Bitolterol, Clenbuterol, Fenoterol, Formoterol, Hexoprenaline, Levosalbutamol, Reproterol, Salbutamol, Salmeterol, Terbutaline
beta1 i beta2: Isoprenaline, Orciprenaline
alfa i beta: Ephedrine, Epinephrine (Adrenaline), Etilefrine, Phenylpropanolamine, Pseudoephedrine
Trójpierścieniniowe leki p/depresyjne (TCAs): Amitriptiline, Clomipramine, Demexiptiline, Desipramine, Dibenzepine, Dimetacrine, Doxepin, Imipramine, Lofepramine, Melitracen, Nortriptiline, propizepine, Protriptiline, Quinupramine, Amineptine, Opipramol, Tianeptine, Trimipramine
Czteropierścieniowe leki p/depresyjne (TeCAs): Amoxapine, Maprotiline, Mazindol, Mianserin, Mitrazapine, Setiptiline
[m] - miejscowo
 Układ przywspółczulny
(cholinergiczny, parasympatyczny)
Układ współczulny
(adrenergiczny, sympatyczny)
Receptory: muskarynowy (M), nikotynowy (N)alfa, beta
Przekaźniki: Acetylocholina (ACh)Noradrenalina (NA)
Lokalizacja:M1: kora mózgu, hipokamp, zwoje wegetatywne, komórki okładzinowe żołądka
M2: serce, zakończenia presynaptyczne neuronów, mięśnie gładkie
M3: gruczoły zewnątrzwydzielnicze, mięśnie gładkie, śródbłonek naczyń
Nn: neurony pozazwojowe, rdzeń nadnerczy, ośrodkowy układ nerwowy
Nm: płytka mięśniowa
alfa1: naczynia krwionośne, oskrzela, serce, nerki, jelita, macica, nasieniowody, oko, gruczoły ślinowe, ośrodkowy układ nerowy
alfa2: naczynia krwionośne, zakończenia neuronów, płytki krwi, trzuska, ośrodkowy układ nerwowy
beta1: serce, naczynia krwionośne, jelita, przysadka
beta2: serce, naczynia krwionośne, mięśnie gładkie, mięśnie szkieletowe
Lokalizacja
zwojów:
w pobliżu unerwianych narządów - aksony przedzwojowe długie, zazwojowe - krótkiew pobliżu rdzenia kręgowego - aksony przedzwojowe krótkie, zazwojowe - długie
Agoniści:
(Parasympatykomimetyki)

Acetylocholina, metacholina, karbachol, pilokarpina, metoklopramid
inhibitory cholinoesterazy: fizostygmina, neostygina, edrofonium, demekarium, paration
(Sympatykomimetyki, adrenergiki)

amfetamina, epinefryna, norepinefryna, dobutamina, dopamina, efedryna, fenylefryna, mefentermina, metoksamina, albuterol, terbutalina, fenoterol
Antagoniści:
(Parasympatykolityki)

atropina, eukatropina, pirenzepina, gallamina, dicyklomina, homatropina, propantelina, skopolamina, tubokuraryna (Nm)
(Sympatykolityki)

rezerpina, guanetydyna, bretylium
alfa: fenoksybenzamina, fentolamina, tolazolina, prazosyna
beta: propranolol, metoprolol
Pobudzenie
Układ oddechowy:skurcz oskrzeli
nasilenie wydzielania śluzu w oskrzelach
rozkurcz oskrzeli, skurcz oskrzeli (alfa1)
Przewód pokarmowy:nasilone wydzielanie śliny, soku żołądkowego, soku trzustkowego, żółci
nasilenie perystaltyki
rozkurcz zwieraczy
zagęszczenie śliny, soku żołądkowego, soku trzustkowego, żółci
skurcz zwieraczy
Oko:zwężenie źrenicy, akomodacja na bliskie przedmioty
łzawienie
rozszerzenie źrednicy
zmniejszenie wydzielania łez
Skóra:nasilone wydzielanie potuzmniejszenie wydzielania potu
Układ moczowy:rozkurcz zwieracza, skurcz pęcherza i moczowodówrozkurcz pęcherza i moczowodów
Układ krwionośny:rozkurcz żył i tętnicskurcz naczyń (alfa1,2), rozkurcz naczyń (beta1, 2)
Serce:zmniejszenie kurczliwości (inotropizm -)przyspieszenie czynności (chronotropizm +), zwiększenie kurczliwości (inotropizm +), zwiększenie pobudliwości (batmotropizm +)
Inne:-zwiększenie stężenia glukozy i WKT we krwi
Agonista - aktywuje receptor w celu uzyskania odpowiedniej reakcji
Antagonista - zapobiega aktywacji receptora; blokuje uzyskanie odpowiedniej reakcji