Substancje lecznicze dające interakcje z alkoholem
(picie sporadyczne, okazyjne; nie uwzględniono alkoholizmu)
Nazwa międzynarodowa (INN)Nazwa polska
produkty lecznicze zarejestrowane w Polsce (wybór)
Efekt interakcji
AlprazolamAfobam, Alprox, Neurol, Xanax stęż. leku we krwi, działania alkoholu
AtropineReasec, Tolarginpsychopobudzenie
Cefalosporyny
cefamandol
cefoperazon
 reakcja disulfiramowa
CetirizineZyrtec, Allertec, Cirrus, Virlix depresyjnego działania alkoholu na OUN
Barbiturany
phenobarbital
Luminalum, Milocardin, Proasthmin działania uspokajającego leku
Benzodiazepiny
chlordiazepoxyd
clonazepam
clorazepam
diazepam
lorazepam, nitrazepam, oksazepam
Elenium, Rivotril, Clonazepamum,Cloranxen,
Tranxene, Relanium, Valium, Diazepam Rectubes,
Lorafen, Nitrazepam, Oxazepam
stęż. leku we krwi, działania alkoholu
ChlorpromazineFenactil działania leku, działania alkoholu
CisaprideCoordinax, Gasprid działania alkoholu
CodeineArdinex, Ascodan, Dafalgan, Codeine
Neoazarine, Thiocodin
działania kodeiny
DihydralazinumDihydralazinum depresyjnego działania alkoholu na OUN
PhenytoinHydacorn, Phenytoinum biodostępności leku
FluphenazineMirenil działania uspokajającego leku, działania alkoholu
FurazolidoneFurazolidonreakcja disulfiramowa
GriseofulvinFulcin, Fulvicin, Gricinreakcja disulfiramowa
Inhibitory MAO
moclobemid
Aurorix, Mocloxilstęż.tyraminy
IsoniazidIsoniazidum, Rifamazid stęż. leku we krwi
CarbamazepineAmizepin, Neurotop, Tegretol stęż. leku we krwi
Kwas acetylosalicylowyAspiryna, Polopiryna, Acard, Etopiryna
Upsarin, Alka-Selzer itp.
stęż. alkoholu we krwi
MetronidazolFlagyl, Metronidazolreakcja disulfiramowa
MetyldopaDopegyt depresyjnego działania alkoholu na OUN
MorfinaDoltard, Meslon, Skenan, Slovalgin,
MST Continus
działania uspokajającego i biodostępności leku
NitrofurantoinaNifuratio Retard, Siralidenreakcja disulfiramowa
NitroglycerinNitrogliceryna, Nitromint, Sustonit działania leku
PerphenazineTrilafon działania uspokajającego leku i działania alkoholu
PethidineDolargan, Dolcontral działania uspokajającego i biodostępności leku
PhenylbutazonButapirazol działania alkoholu
ProkarbazynaNatulanreakcja disulfiramowa
PromethazineDiphergan, Coldrex działania uspokajającego leku, działania alkoholu
RezerpinaNormatens, Retiazid działania depresyjnego alkoholu na OUN
ThioridazinThioridazin działania uspokajjącego leku i działania alkoholu
Trójcykliczne przeciwdepresyjne
amitryptylina
desipramina
doxepin
Amitryptilinum, Petytyl, Sinequan działania leku i alkoholu
WerapamilIsoptin, Staveran stęż. alkoholu we krwi
- wzrost/zwiększenie
- spadek/obniżenie