DAWKOWANIE LEKÓW DLA DZIECI

Pierwsza metoda: w oparciu o masę ciała dziecka - wzór Clarka:

Dawka = Dm x (M/70)

gdzie:
Dm - maksymalna dawka dla dorosłego (miano nieistotne)
M - masa ciała dziecka (w kg)


Druga metoda: w oparciu o powierzchnię ciała dziecka:

Dawka = Dm x (P/1,8)

gdzie:
Dm - maksymalna dawka dla dorosłego (miano nieistotne)
P - powierzchnia ciała dziecka (podana w m2) - odczytana z poniższej tabeli: