Zasady zaokrąglania liczb

Jeśli ostatnia cyfra <5 to przedostatnią cyfre pozostawiamy bez zmian.
Jeśli ostatnia cyfra =>5 to do ostatniej cyfry dodajemy 1.

Przykład:
23,754 - 23,75
23,755 - 23,76

Zaokrągalnie w bankowości (do pełnych złotych)
Jeśli liczba groszy <50 to zaokrąglamy do pełnych złotych w dół.
Jeśli liczba groszy =>50 to zaokrąglamy do pełnych złotych w górę.

Przykład:
23,34 zł - 23 zł
23,50 zł - 24 zł