Nazwy liczb (według Pelitier'a)
Nazwa w PolsceNazwa w USAWartośćPrzedrostek
jedenone1-
dziesięćten10decy
stohundred102hekta
tysi±cthousand103kilo
milionmillion106mega
miliardbillion109giga
biliontrillion1012tera
biliardquadrillion1015peta
trylionquintillion1018eksa
tryliardsextillion1021zetta
kwadrylionseptillion1024jotta
kwardyliardoctillion1027-
kwintylionnonillion1030-
kwintyliarddecillion1033-
sekstylionundecillion1036-
sekstyliardduodecillion1039-
septyliontredecillion1042-
septyliardquattuordecillion1045-
oktylionquin(qua)decillion1048-
oktyliardse(x)decillion1051-
nonylionseptendecillion1054-
nonyliardoctodecillion1057-
decylionnovem(noven-)decillion1060-
decyliardvigintillion1063-
undecylionunvigintillion1066-
undecyliardduovigintillion1069-
dodecyliontrevigintillion1072-
dodecyliardquattuorvigintillion1075-
tridecylionquin(qua)vigintillion1078-
tridecyliardse(x)vigintillion1081-
kwatourdecylionseptenvigintillion1084-
kwatourdecyliardoctovigintillion1087-
kwindecylionnovem(noven-)vigintillion1090-
kwindecyliardtrigintillion1093-
seksdecylionuntrigintillion1096-
seksdecyliardduotrigintillion1099-
dziesięć seksdecyliardówten duotrigintillions10100-
gugol*googol10100-
centylion-10600-
gugolpleks*googolplex1010100-
gugoldupleks*googolduplex101010100-
gugoltripleks*googoltriplex10101010100-
* nazwy nieoficjalne