Fale elektromagnetyczne
Długość (m)DługośćCzęstotliwość Częstotliwość (Hz)Opis
108 - 107100 000 - 10 000 km3 - 30 Hz3 - 30radiowe (LF)
107 - 10610 000 - 1000 km30 - 300 Hz30 - 300radiowe (ELF)
106 - 1051000 - 100 km300 Hz - 3 kHz3*102 - 3*103radiowe (VF)
105 - 104100 - 10 km3 - 30 kHz3*103 - 3*104radiowe (VLF)
  9 - 19,95 kHz komunikacja i nawigacja morska
  19,95 - 20,05 kHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  20,05 - 30 kHz komunikacja i nawigacja morska i powietrzna
104 - 10310 - 1 km30 - 300 kHz3*104 - 3*105radiowe (LF; długie)
  30 - 300 kHz komunikacja i nawigacja morska i powietrzna
  60 kHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
103 - 1021 km - 100 m300 kHz - 3 MHz3*105 - 3*106radiowe (MF; średnie)
  300 - 535 kHz komunikacja i nawigacja morska i powietrzna
  535 kHz - 1,605 MHz stacje radiowe AM
  1,605 MHz - 1,8 MHz komunikacja mobilna, nawigacja
  1,8 MHz - 1,9 MHz radioamatorzy
  1,9 MHz - 3 MHz komunikacja mobilna, nawigacja
  2,5 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
102 - 101100 - 10 m3 - 30 MHz3*106 - 3*107radiowe (HF; krótkie)
  3 MHz - 3,5 MHz komunikacja mobilna, nawigacja
  3,5 MHz - 4 MHz radioamatorzy
  4 MHz - 5,95 MHz komunikacja mobilna
  5 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  5,95 MHz - 13,36 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy, stacje radiowe
  10 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  13,36 MHz - 13,41 MHz radioastronomia
  13,41 MHz - 25,55 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy, stacje radiowe
  15 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  20 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  25 MHz częstotliwość standardowa i sygnał czasu
  25,55 MHz - 25,67 MHz radioastronomia
  25,67 MHz - 30 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy, stacje radiowe
101 - 10010 - 1 m30 - 300 MHz3*107 - 3*108radiowe (VHF; UKF; ultrakrótkie)
  30 MHz - 37,5 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy, stacje radiowe
  37,5 MHz - 38,25 MHz radioastronomia
  38,25 MHz - 50 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy, stacje radiowe
  50 MHz - 54 MHz radioamatorzy
  54 MHz - 72 MHz kanały telewizyjne 2-4
  72 MHz - 73 MHz komunikacja mobilna
  73 MHz - 74,6 MHz radioastronomia
  74,6 MHz - 76 MHz komunikacja mobilna
  76 MHz - 88 MHz kanały telewizyjne 5-6
  88 MHz - 108 MHz stacje radiowe FM
  108 MHz - 118 MHz nawigacja powietrzna
  118 MHz - 174 MHz komunikacja mobilna, badania kosmosu, satelity meteorologiczne
  174 MHz - 216 MHz kanały telewizyjne 7-13
  216 MHz - 300 MHz komunikacja mobilna
100 - 3*10-11 m - 30 cm300 MHz - 1 GHz3*108 - 109radiowe (UHF; VKF)
  300 MHz - 400,05 MHz komunikacja mobilna
  400,05 MHz - 400,15 MHz częstotliwość standardowa i satelitarny sygnał czasu
  400,15 MHz - 406,1 MHz radiosondy meteorologiczne
  406,1 MHz - 410 MHz radioastronomia
  410 MHz - 470 MHz komunikacja mobilna, radioamatorzy
  470 MHz - 512 MHz kanały telewizyjne 14-20
  512 MHz - 608 MHz kanały telewizyjne 21-36
  608 MHz - 614 MHz radioastronomia
  614 MHz - 806 MHz kanały telewizyjne 38-69
  806 MHz - 1 GHz komunikacja mobilna, nawigacja
3*10-1 - 1,5*10-130 - 15 cm1 - 2 GHz109 - 2*109mikrofale (L Band)
  1 GHz - 1,4 GHz komunikacja mobilna, nawigacja
  1,4 GHz - 1,427 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  1,427 GHz - 1,660 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  1,660 GHz - 1,710 GHz radioastronomia, badania kosmosu, meteorologia
  1,710 GHz - 2 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
1,5*10-1 - 7,5*10-215 - 7,5 cm2 - 4 GHz2*109 - 4*109mikrofale (S Band)
  2 GHz - 2,655 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  2,655 GHz - 2,7 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  2,7 GHz - 4 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
7,5*10-2 - 3,8*10-27,5 - 3,8 cm4 - 8 GHz4*109 - 8*109mikrofale (C Band)
  4 GHz - 4,99 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  4,99 GHz - 5 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  5 GHz - 8 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
3,8*10-2 - 2,5*10-23,8 - 2,5 cm8 - 12 GHz8*109 - 1,2*1010mikrofale (X Band)
  8 GHz - 10,6 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  10,6 GHz - 10,7 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  10,7 GHz - 12 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
2,5*10-2 - 1,6*10-22,5 - 1,6 cm12 - 18 GHz1,2*1010 - 1,8*1010mikrofale (Ku Band)
  12 GHz - 15,35 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  15,35 GHz - 15,4 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  15,4 GHz - 18 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
1,6*10-2 - 1,2*10-21,6 - 1,2 cm18 - 26 GHz1,8*1010 - 2,6*1010mikrofale (K Band)
  18 GHz - 22,21 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  20 GHz częstotliwość standardowa i satelitarny sygnał czasu
  22,21 GHz - 22,25 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  22,25 GHz - 23,6 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  23,6 GHz - 24 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  24 GHz - 26 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  25 GHz częstotliwość standardowa i satelitarny sygnał czasu
1,2*10-2 - 8*10-31,2 - 0,8 cm26 - 40 GHz2,6*1010 - 4*1010mikrofale (Ka Band)
  26 GHz - 31,3 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  31,3 GHz - 31,8 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  31,8 GHz - 40 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
10-31 mm299,9 - 300 GHz2,99*1011 - 3*1011mikrofale (Z Band)
  40 GHz - 42,5 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  42,5 GHz - 43,5 GHz radioastronomia
  43,5 GHz - 51,4 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  51,4 GHz - 54,25 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  54,25 GHz - 58,2 GHz badania kosmosu
  58,2 GHz - 59 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  59 GHz - 64 GHz komunikacja satelitarna
  64 GHz - 65 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  65 GHz - 72,77 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  72,77 GHz - 72,91 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  72,91 GHz - 86 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  86 GHz - 92 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  92 GHz - 105 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  105 GHz - 116 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  116 GHz - 164 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  164 GHz - 168 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  168 GHz - 182 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  182 GHz - 185 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  185 GHz - 217 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  217 GHz - 231 GHz radioastronomia, badania kosmosu
  231 GHz - 265 GHz nawigacja, komunikacja satelitarna
  265 GHz - 275 GHz radioastronomia
  275 GHz - 300 GHz komunikacja mobilna
10-3 - 3*10-51 mm - 30 um300 GHz - 10 THz3*1011 - 1013daleka podczerwień (FIR)
3*10-5 - 5*10-630 - 5 um10 - 60 THz1013 - 6*1013średnia podczerwień (MIR)
5*10-6 - 7,8*10-75 um - 780 nm60 - 384 THz6*1013 - 3,84*1014bliska podczerwień (NIR)
7,8*10-7 - 3,8*10-7780 - 380 nm384 - 789 THz3,84*1014 - 7,89*1014światło widzialne
3,8*10-7 - 3,15*10-7380 - 315 nm789 - 951 THz7,89*1014 - 9,51*1014bliski ultrafiolet (UV-A)
3,15*10-7 - 2,8*10-7315 - 280 nm951 THz - 1 PHz9,51*1014 - 1015bliski ultrafiolet (UV-B)
2,8*10-7 - 10-8280 - 10 nm1 - 30 PHz1015 - 3*1015daleki ultrafiolet (UV-C)
10-8 - 10-1010 nm - 100 pm30 PHz - 3 EHz3*1015 - 3*1018miękkie rentgenowskie
10-10 - 10-11100 - 10 pm3 - 30 PHz3*1018 - 3*1019twarde rentgenowskie
< 10-11< 10 pm> 30 PHz> 3*1019gamma

Zależność pomiędzy częstotliwością a długością fali promieniowania elektromagnetycznego opisuje prosty wzór:

f = c / d

gdzie: f - częstotliwość (Hz), c - prędkość światła (m/s), d - długość fali (m).

Łatwo z tego wzoru wyliczyć, że powyższa tabela w wielu przypadkach podaje wartości zaokrąglone.

Na przykład dla średnich fal radiowych częstotliwościom 300 kHz - 3 MHz odpowiadają długości fal:
d = 299792458 / 300 000 = 999,308 (m) oraz
d = 299792458 / 3 000 000 = 99,930 (m)
a nie 1000 i 100 m, jak wynika z tabeli.


Spektrum światła widzialnego