SymbolNazwa międzynarodowa (Nazwa polska)Nazwa chemiczna
Aretinol15-apo-β-karoten-15-ol; 3,7-dimetylo-9-(2,6,6-trimetylocykloheksen-1-ylo)-nona-2,4,6,8-all-trans-tetraen-1-ol
B1thiamine
(tiamina)
chlorek 3-[(4-amino-2-metylo-5-pirymidynylo)-metylo]-5-(2-hydroksyetylo)-4-metylotiazolium
B2riboflavin
(ryboflawina)
3,10-dihydro-7,8-dimetylo-10-(D-rybo-2,3,4,5-tetrahydroksypentylo)-benzopterydyno-2,4-dion
B6pyridoxine
(pirydoksyna)
3-hydroksy-4,5-di-(hydroksymetylo)-2-metylopirydyna
B7biotin, vitamine H
(biotyna)
kwas [3aS-(3aα,4β,6aα)]-heksahydro-2-okso-1H-tieno[3,4-d]imidazolo-4-pentanowy
B8adenosine phosphate
(fosforan adenozyny)
9-(D-rybozydo)-adenina; kwas 6-adenylowy
B11folic acid
(kwas foliowy)
kwas N-{4-[[(2-amino-1,4-dihydro-4-okso-6-pterydylo)-metylo]-amino]-benzoilo}-L-glutaminowy
B12cyanocobalamin
(cyjanokobalamina)
Coα-[α-(5,6-dimetylobenzimidazolilo)]-Coβ-cyjanokobamid
B12ahydroxocobalamin
(hydroksykobalamina)
Coα-[α-(5,6-dimetylobenzimidazolilo)]-Coβ-hydroksokobamid
B12bzobacz B12a 
B15pangamic acid
(kwas pangamowy)
ester czteroizopropylodiaminooctowy kwasu glukonowego
Cascorbic acid
(kwas askorbionwy)
2,3-didehydro-L-treo-heksono-1,4-lakton
D2ergocalciferol
(ergokalcyferol)
(3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19)-tetraen-3-ol
D3colecalciferol
(cholekalcyferol)
9,10-sekocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol
Etocopherol
(tokoferol)
(+)-2,5,7,8-tetrametylo-2-(4,8,12-trimetylotridecylo)-chroman-5-ol
Fvitamin F
(witamina F)
mieszanina nienasyconych kwasów tłuszczowych, kwasu linolowego i arachidowego
Gzobacz B2 
Hzobacz B7 
K1phytomenadione
(fitomenadion)
{R-[R*,R*-(E)]}-2-metylo-3-(3,7,11,15-tetrametylo-2-heksadecenylo)-1,4-naftalenodion
K3menadione
(menadion)
2-metylo-1,4-naftalenodion
K4menadiol
(menadiol)
2-metylo-1,4-naftalenodiol
Mzobacz B11 
Ptroxerutin
(trokserutyna)
3',4',7-tri-(hydroksyetylo)-rutyna
PPnicotinamide
(amid kwasu nikotynowego)