Odporność tworzyw sztucznych
Czynnik HDPE LDPE PE PS PP PTFE PCV
Autoklaw nie nie nie nie tak tak nie
Kwasy stężone 3 3 3 3 3 3 3
Kwasy rocieńczone 3 3 3 1 3 3 3
Alkohole 3 3 3 1 3 3 3
Aldehydy 2 2 2 0 2 2 2
Zasady 3 3 3 3 3 3 3
Estry 2 3 3 0 2 3 0
Węglowodory alifatyczne 2 1 1 0 2 3 3
Węglowodory aromatyczne 2 1 1 0 1 3 0
Chlorowcopochodne węglowodorów 2 0 0 0 1 3 0
Ketony 2 2 2 0 2 3 0
Oleje mineralne 2 1 1 3 3 3 3
Oleje roślinne 2 2 2 2 2 3 2
Utleniacze 1 1 1 0 1 3 2
3 - znakomita
2 - dobra
1 - krótkotrwała
0 - słaba, niezalecana
HDPE - polietylen o dużej gęstości
LDPE - polietylen o małej gęstości
PE - polietylen
PS - polistyren
PP - polipropylen
PTFE - politetrafluoroetylen (teflon)
PVC - poli(chlorek winylu), PCW