Zwyczajowe lub dawne nazwy pierwiastków, związków chemicznych i ich mieszanin (wybór)
Alembrothsól mądrości, podwójny chlorek rtęciowo-amonowy, HgCl2*2NH4Cl * H2O
Alkohol absolutnyalkohol bezwodny; 100% etanol
Alpakaargentan, nowe srebro; stop miedzi, niklu i cynku
Aluminonsól amonowa kwasu aurynotrójkarboksylowego, (NH4)3C22H11O9
Ałunsiarczan glinowo-potasowy, AlK(SO4)2; ogólnie "ałuny" to podwójne sole kwasu siarkowego, zawierające kation jednowartościowy i kation trójwartościowy
Ałun rzymskisiarczan glinowo-potasowy; KAl(SO4)2
Amalgamatortęć; stop rtęci z innym metalem
Amonia gryzącaamoniak; ale też wodny roztwór amoniaku
Amoniak do ciastakwaśny węglan amonu, NH4HCO3
Anhydrondehydryt, nadchloran magnezu, Mg(ClO4)2
Antychlortiosiarczan sodu, Na2S2O3
Antymon wybuchowyjedna z czterech odmian alotropowych antymonu; Sb
Argentanalpaka, nowe srebro; stop miedzi, niklu i cynku
Argolwinian potasu, K2(C(OH)COO)2
Arszeniktlenek arsenu (III), As2O3
Askarytmieszanina wodorotlenku sodu (NaOH) i azbestu
Azotniakcyjanamidek wapniowy, CaCN2
Barytbiel barowa, siarczan baru, BaSO4
Benzen nieorganicznyborazol, B3N3H6
Benzoeskwas benzoesowy, C6H5COOH
Benzol1) benzen, C6H6
2) mieszanina benzenu, ksylenów, toluenu
Benzyna lakowaspirytus mineralny, biały spirytus, spirytus naftowy, ligroina; mieszanina lekkich węglowodorów
Biel barowabaryt, siarczan baru, BaSO4
Biel bizmutowamagisterium bismuthi, zasadowy azotan bizmutu (III), BiO(NO3)*H2O
Biel cynkowacynkwajs, tlenek cynku, ZnO
Biel ołowianabiel wenecka, zasadowy węglan ołowiu (II), 2PbCO3*Pb(OH)2
Biel tytanowatlenek tytanu, TiO2
Biel weneckabiel ołowiana, zasadowy węglan ołowiu (II), 2PbCO3*Pb(OH)2
Biel wiedeńskakreda, kreda szlamowana, węglan wapnia, CaCO3
Bikarbonatsoda oczyszczana, soda do pieczenia, kwaśny węglan sodu, wodorowęglan sodu, NaHCO3
Bisulfatwodorosiarczan sodu, kwaśny siarczan sodu, NaHSO4
Bisulfitwodorosiarczyn sodu, kwaśny siarczyn sodu, dwusiarczyn sodu, NaHSO3
Blejwascerusa; hydroksywęglan ołowiu (PbCO3)2*Pb(OH)2
Błękit górskiazuryt, 2CuCO3*Cu(OH)2
Błękit metylenowychlorek 3,7-bis(dimetyloamino)-fenazationinum
Błękit pruskibłękit berliński, błękit chiński, błękit żelazowy, błękit Turnbulla, sześciocyjanożelazian żelaza (III), Fe4[Fe(CN)6]
Błękit Thenardaglinian kobaltu (II), Co(AlO2)2
Boraksboraks jubilerski; czteroboran sodu, Na2B4O7 * 10H2O
Borokarbidwęglik boru; B4C
Braunsztynbrunatniak, tlenek manganu (IV), MnO2
Brązstop miedzi i cyny
Brunatniakbraunsztyn, tlenek manganu (IV), MnO2
Butwarpoliwinylobutyral
Cererdawna nazwa pierwiastka cer
Cerezynaozokeryt, wosk ziemny, naturalna mieszanina stałych węglowodorów
Cerusablejwas; hydroksywęglan ołowiu (PbCO3)2*Pb(OH)2
Chloralaldehyd trójchlorooctowy, CCl3CHO
Chlorek bielący"chlorek" do prania, wapno bielące, wapno chlorowane, mieszanina podchlorynu wapniowego Ca(ClO)2 z zasadowym chlorkiem wapniowym Ca(OH)2*CaCl2
Chlorek do praniachlorek bielący, wapno chlorowane, wapno bielące, mieszanina podchlorynu wapniowego Ca(ClO)2 z zasadowym chlorkiem wapniowym Ca(OH)2*CaCl2
Chromiankamieszanina chromowa, nasycony roztwór dwuchromianu potasu K2Cr2O7 w 70% kwasie siarkowym
Ciecz bordoskamieszanina roztworów siarczanu miedzi CuSO4 i mleka wapiennego
Ciężka wodatlenek deuteru, D2O
Cukier gronowyglukoza
Cukier mlecznylaktoza
Cukier ołowianyoctan ołowiu (II), Pb(CH3COO)2 * 3H2O
Cukier owocowyfruktoza
Cukier słodowymaltoza
Cukier trzcinowycukier buraczany, sacharoza
Cynkwajsbiel cynkowa, tlenek cynku, ZnO
Cyjankalicyjanek potasu, KCN
Cynamalaldehyd cynamonowy
Cynobersiarczek rtęci (II), HgS
Czadtlenek węgla, CO
Czerwień jubilerskatlenek żelaza (III), Fe2O3
Dehydrytanhydron, nadchloran magnezu, Mg(ClO4)2
Dekalinadziesięciowodoronaftalen, C10H18
Denaturatroztwór alkoholu etylowego lub metylowego z dodatkiem pochodnych pirydyny i barwnika
Diamondytwęglik wolforamu (II) WC lub (IV) WC2
Donariumdawna nazwa toru, gdy mylnie uznano go ponownie za nowy pierwiastek
Drzewo Dianykryształy Ag3Hg4, Ag3Hg2 i Ag3Hg
Dydymdawniej nazwa mieszaniny neodymu Nd i prazeodymu Pr, uznawana za jeden pierwiastek
Eka-borskand, Sc
Eka-glingal, Ga
Eka-krzemgerman, Ge
Eka-manganmazur, technet, Tc
Emanacjadawna nazwa pierwiastka radon, Rn
Emetykwinian antymonylo-potasowy, K(SbO)C4H4O6
Esencja octowa80% kwas octowy, CH3COOH
Erytryt1,2,3,4-czterohydroksybutan
Eter absolutnybezwodny eter dietylowy
Eter naftowybenzyna ekstrakcyjna, mieszanina lekkich węglowodorów
Fiolet metylowyfiolet krystaliczny, fiolet gencjanowy; mieszanina chlorowodorków metylo-pentametylo- i tetrametylo-p-rozaniliny
Formalina40% wodny roztwór aldehydu mrówkowego, HCOH
Fosgentlenochlorek węgla, COCl2
Furfuralfurfurol, aldehyd alfa-furylowy
Galenasiarczek ołowiu (II), PbS
Gaz błotnymetan CH4
Gaz komunalnygaz świetlny, gaz miejski; mieszanina H2 (50-55%), CH4 (17-20%), CO (12-15%)
Gaz miejskigaz świetlny, gaz komunalny; mieszanina H2 (50-55%), CH4 (17-20%), CO (12-15%)
Gaz rozweselającytlenek azotu (I), podtlenek azotu, N2O
Gaz świetlnygaz miejski, gaz komunalny; mieszanina H2 (50-55%), CH4 (17-20%), CO (12-15%)
Gaz wielkopiecowymieszanina CO2 (10-16%), CO (23-30%), CH4 (0,3-4%), N2 (52-60%)
Gaz wodnymieszanina H2 (50%), CO (40%), CO2 (6%), N2, węglowodorów
Gaz ziemnymieszanina CH4 (90%), etanu, par wyższych węglowodorów
Gazolinamieszanina węglowodorów (głownie pentenu i heksanu)
Gencjana0,5-2% wodny lub etanolowy roztwór fioletu metylowego
Gipsuwodniony siarczan wapnia, CaSO4 * 2H2O
Glejtamasykot, tlenek ołowiu(II), PbO
Glicerynaglicerol, 1,2,3-propanotriol, C3H5(OH)3
Glucynberyl, Be
Grynszpanzieleń miedziana, zasadowy octan miedzi, Cu(CH3COO)2*Cu(OH)2
Hydrolitwodorek wapnia, CaH2
Hydrosulfitpodsiarczyn sodu
Hydrosulfit FAformaldehydosulfoksylan sodu
Iditolnowolak, tworzywo sztuczne powstające na drodze polikondensacji fenolu
Ilmenmieszanina niobu i tantalu, uważana w XIX w. za nowy pierwiastek
Ingolinastęż. roztwór nadtlenku wodoru, H2O2
Iperytgaz musztardowy, siarczek β,β′-dichlorodietylowy
Jodoformtrójjodometan, CHI3
Jodynaetanolowy roztwór jodu; skład: 1 cz. jodku potasu KI, 3 cz. jodu I2, 6 cz. wody i 90 cz. etanolu o stęż. 760 g/dm3
Kalafoniapozostałość po destylacji żywicy drzew iglastych
Kalinadmanganian potasu, KMnO4
Kalichlorekchloran potasu KClO3
Kalomelchlorek rtęciawy, chlorek rtęci (I), Hg2Cl2
Kamień winnykwaśny winian potasu, KHC4H4O6
Karbidwęglik wapnia, CaC2
KarbinolSpirytus drzewny, metanol, CH3OH
Karbolfenol, C6H5OH
Karborundwęglik krzemu, SiC
KasjopCp, dawna nazwa pierwiastka lutet
Kolargolprotargol, srebro koloidalne, połączenie srebra z białkiem
Kolkotardawna nazwa tlenku żelaza(III), Fe2O3
Kolodiumalkoholowo-eterowy roztwór nitrocelulozy
KolumbCd, dawna nazwa pierwiastka niob; również pierwiastka tantal
Koperwassiarczan; niebieski koperwas - siarczan miedzi; biały koperwas - siarczan cynku, zielony koperwas - siarczan żelaza (II)
Kredabiel wiedeńska, kreda szlamowana, węglan wapnia, CaCO3
Kwas angelikowykwas 2-metylobut-2-enowy; izomer kwasu tyglowego
Kwas bongkrekowytoksyna występująca w sfermentowanych kokosach; trucizna mitochondrialna
Kwas bornykwas borowy, kwas ortoborowy, H3BO3
Kwas Carokwas nadtlenojednosiarkowy, H2SO5
Kwas cetylooctowykwas stearynowy
Kwas cetylowykwas palmitynowy
Kwas cewadowykwas tyglinowy, kwas tyglowy, kwas sabadylowy; kwas 2-metylo-2-butenowy
Kwas gronowykwas winowy
Kwas karbolowyfenol, C6H5OH
Kwas magicznymieszanina pięciofluorku antymonu i kwasu fluorosulfonowego (SbF5 + HSO3F); jeden z superkwasów
Kwas oksalowykwas szczawiowy
Kwas osmowyczterotlenek osmu, OsO4
Kwas pruskikwas cyjanowodorowy, cyjanowodór, HCN
Kwas przegotowanykwas przepalany, nasycony wodny roztwór chlorku cynku, ZnCl2
Kwas przepalanykwas przegotowany, nasycony wodny roztwór chlorku cynku, ZnCl2
Kwas sabadylowykwas tyglinowy, kwas tyglowy, kwas cewadowy; kwas 2-metylo-2-butenowy
Kwas saletrowyserwaser; kwas azotowy (V), HNO3
Kwas solnykwas chlorowodorowy, HCl
Kwas triflowykwas trifluorometanosulfonowy, CF3SO3H; TfOH; jeden z superkwasów
Kwas tyglowykwas tyglinowy, kwas sabadylowy, kwas cewadowy; kwas 2-metylo-2-butenowy
Kwas węglowywoda nasycona CO2
Kwasorodekniedokwas; tlenek
Kwasoródżywień; tlen
Lapisszatański kamień, piekielny kamień, azotan srebra, AgNO3
Ligroinabenzyna lakowa, spirytus naftowy, spirytus mineralny, biały spirytus; mieszanina lekkich węglowodorów
Litoponmieszanina siarczku cynku ZnS i siarczanu baru BaSO4
Lżeńwodoród; wodór
Ług bielącywodny roztwór podchlorynu sodu, NaOCl
Ług potasowywodorotlenek potasu, KOH
Ług sodowywodorotlenek sodu, NaOH
Magisterium bismuthibiel bizmutowa, zasadowy azotan bizmutu (III), BiO(NO3)*H2O
Magnezjamagnezja palona, tlenek magnezu, MgO
Magnezja białamagnesia alba, zasadowy węglan magnezu, 3 MgCO3 * Mg(OH)2 * 3 H2O
Magnezja palonamagnezja, tlenek magnezu, MgO
Manganezmangan
Masło antymonowechlorek antymonu (III), SbCl3
Masykotglejta, tlenek ołowiu(II), PbO
Mazurtechnet, Tc
Merkuryuszżywe srebro; rtęć
Metylobenzentoluen, C6H5CH3
Mieszanina chromowachromianka, nasycony roztwór dwuchromianu potasu K2Cr2O7 w 70% kwasie siarkowym
Miniatlenek ołowiu(II) i ołowiu (IV), PbO2*2PbO
Mleko magnezjowezawiesina wodorotlenku magnezu Mg(OH)2 w wodzie
Mleko siarkowezawiesina koloidalnej siarki w wodzie
Mleko wapiennezawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie
Mosiądzstop miedzi i cynku
Naftalinanaftalen, C10H8
Niedokwaskwasorodek; tlenek (dający wodorotlenek w roztworze wodnym)
Niedokwas pierwszy saletrorodutlenek azotu (I); podtlenek azotu; N20
Niedokwas węglatlenek węgla (II); czad; CO
Niedokwas wodorodutlenek wodoru; woda
Nowe srebroalpaka, argentan; stop miedzi niklu i cynku
Nowolakiditol, tworzywo sztuczne powstające na drodze polikondensacji fenolu
Ocet3-10% wodny roztwór kwasu octowego, CH2COOH
Ocet drzewnywodny roztwór metanolu CH3OH i kwasu octowego CH3COOH
Ocet ołowianywoda gulardowa, wodny roztwór zasadowego octanu ołowiu(II), Pb(CH3COO)OH
Octan pierwotnytrójoctan celulozy
Oksonoksylit, nadtlenek sodu, Na2O2
Oksylitokson, nadtlenek sodu, Na2O2
Oleinakwas oleinowy
Olej witriolowydymiący (stężony) kwas siarkowy H2SO4
Oleum65% roztwór trójtlenku siarki SO3 w kwasie siarkowym H2SO4
Orcyna3,5-dihydroksytoluen
Ortęćamalgamat, stop rtęci z innym metalem
Ozokerytcerezyna, wosk ziemny, naturalna mieszanina stałych węglowodorów
Pelopmieszanina niobu i tantalu, uważana w XIX w. za nowy pierwiastek
Perhydrol30% wodny roztwór nadtlenku wodoru H2O2
Piekielny kamieńlapis, szatański kamień; azotan srebra, AgNO3
Platynosalmiakchloroplatynian amonowy, (NH4)2[PtCl6]
Płyn Dakinaroztwór Dakina, wodny roztwór podchlorynochlorku wapniowego CaCl(OCl) i wodorowęglanu sodu NaHCO3
Płyn Lugolaroztwór jodu w wodnym roztworze jodku potasu
Potażwęglan potasu, K2CO3
Potaż żrącywodorotlenek potasu, KOH
Precypitatwodorofosforan wapniowy, CaHPO4*2H2O
Precypitat topliwychlorek dwuamortęciowy, HgN2H6Cl2
Protargolkoralgol, srebro koloidalne, połączenie srebra z białkiem
Purpura Kasjuszazol złota, Au
Rodankitiocyjaniany, SCN-
Roztwór Dakinapłyn Dakina, wodny roztwór podchlorynochlorku wapniowego CaCl(OCl) i wodorowęglanu sodu NaHCO3
Roztwór fizjologicznypłyn fizjologiczny, 0,9% wodny roztwór chlorku sodu NaCl
Roztwór Pearsona1% roztwór arsenianu potasu, K3AsO4
Roztwór "pirania"silnie żrąca mieszanina stężonego H2SO4 i perhydrolu (3:1)
Roztwór Wackenroderamieszanina produktów reakcji dwutlenku siarki SO2 i siarkowodoru H2S w roztworze wodnym
Rtęć piorunującapiorunian rtęci, Hg(CNO)2
Salamoniaksalmiak, chlorek amonu, NH4Cl
Saletra amonowaazotan amonowy, NH4NO3
Saletra bengalskasaletra indyjska, saletra potasowa, azotan potasu, KNO3
Saletra chilijskaazotan sodu, NaNO3
Saletra indyjskasaletra bengalska, saletra potasowa, azotan potasu, KNO3
Saletra norweskaazotan wapnia, Ca(NO3)2
Saletra potasowasaletra indyjska, azotan potasu, KNO3
Saletra sodowasaletra chilijska, NaNO3
Saletra wapniowasaletra norweska, azotan wapnia, Ca(NO3)2
Saletranazotan
Saletrorodek wodoroduamoniak; NH3
Saletroródazot
Saletrzakmieszanina azotanu amonowego NH4NO3 i wapienia (węglanu wapnia) CaCO3
Salmiaksalamoniak, chlorek amonu, NH4Cl
Salolsalicylan fenylu, C6H4(OH)COOC6H5
Serwaserkwas saletrowy; kwas azotowy (V), HNO3
Siarczyksiarczek
Siarka złocistasiarczek antymonu (V), Sb2S5
Siarkansiarczan
Siarsintiocyjanogen, (SCN)2
Sindwucyjan, (CN)2
Sinek potasucyjanek potasu, KCN; sinki = cyjanki
Siny kamieńwitriol miedzi, niebieski koperwas, siarczan miedzi (II) uwodniony, CuSO4 * 5H2O
Smaltasproszkowane szkło kobaltowe, krzemian kobaltowo-potasowy
Smocza krewrodanek żelaza (II), tiocyjanian żelaza (II), Fe(SCN)2
Soda amoniakalnasoda kalcynowana, węglan sodu, Na2CO3
Soda do pieczeniasoda oczyszczana, bikarbonat, kwaśny węglan sodu, wodorowęglan sodu, NaHCO3
Soda kalcynowanasoda amoniakalna, węglan sodu, Na2CO3
Soda kaustycznasoda żrąca, wodorotlenek sodu, NaOH
Soda oczyszczanabikarbonat, soda do pieczenia, kwaśny węglan sodu, wodorowęglan sodu, NaHCO3
Soda żrącasoda kaustyczna, wodorotlenek sodu, NaOH
Soliródchlor
Sól angielskasól gorzka, sól z Epsom, siarczan magnezu, MgSO4 * 12H2O
Sól antymonowasól podwójna fluorku antymonu SbF5 z fluorkiem sodu NaF
Sól Bertholletachloran potasu, KClO3
Sól cynowakwaśny roztwór chlorku cyny
Sól czerwonażelazicyjanek potasu, K4[Fe(CN)6]
Sól emskamieszanina soli alkalicznych np.: kwaśnego węglanu sodu NaHCO3, chlorku sodu NaCl, siarczanu potasu K2SO4, siarczanu sodu Na2SO4, monowodorofosforanu sodu Na2HPO4
Sól Fischeraazotynokobaltan potasu, K3[Co(NO2)6] * H2O
Sól Fremy'egonitrozodisulfinian sodowy lub potasowy, Na2NO(SO3)2, K2NO(SO3)2
Sól glauberskasiarczan sodu uwodniony, Na2SO4 * 12H2O
Sól gorzkasól angielska, sól z Epsom, siarczan magnezu, MgSO4 * 12H2O
Sól Grahamafosforan sodu, (NaPO3)n
Sól kamiennasól kuchenna, chlorek sodu, NaCl
Sól karlsbadzkamieszanina soli alkalicznych (z przewagą siarczanów) np.: siarczanu sodu Na2SO4, siarczanu potasu K2SO4, chlorku sodu NaCl, węglanu sodu Na2CO3
Sól koniczynowasól szczawikowa, kwaśny szczawian potasu, wodoroszczawian potasu, KH(COO)2
Sól kuchennasól kamienna, chlorek sodu, NaCl
Sól Kurrolafosforan sodu, (NaPO3)n
Sól Maddrellafosforan sodu, (NaPO3)n
Sól Mohrasiarczan amonowo-żelazawy (NH4)2FeSO4
Sól Monselaroztwór Monsela, zasadowy siarczan żelazowy, Fe4(OH)2(SO4)5
Sól mądrościalembroth, podwójny chlorek rtęciowo-amonowy, HgCl2*2NH4Cl * H2O
Sól pinkowachlorocynian amonu, (NH4)2[SnCl6]
Sól Reinecke'gotetratiocyjanodiamminochromian amonu, NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]
Sól Schlippegosiarkoantymonian sodu, Na3SbS4 * 9H2O
Sól Seignette'awinian sodowo-potasowy NaKC4H4O6 * 4H2O
Sól szczawikowasól koniczynowa, kwaśny szczawian potasu, wodoroszczawian potasu, KH(COO)2
Sól z Epsomsól angielska, sól gorzka, siarczan magnezu, MgSO4 * 12H2O
Sól z Rochellesól Seignette'a, winian sodowo-potasowy NaKC4H4O6 * 4H2O
Sól żółtażelazocyjanek potasu K3[Fe(CN)6]
Spirytus białybenzyna lakowa, spirytus naftowy, spirytus mineralny, ligroina; mieszanina lekkich węglowodorów
Spirytus drzewnymetanol, CH3OH
Spirytus mineralnybenzyna lakowa, biały spirytus, spirytus naftowy, ligroina; mieszanina lekkich węglowodorów
Spirytus naftowybenzyna lakowa, biały spirytus, spirytus mineralny, ligroina; mieszanina lekkich węglowodorów
Spirytus salicylowy2-5% roztwór kwasu salicylowego C6H4(OH)COOH w alkoholu etylowym
Srebro piorunującemieszanina azydku srebra AgN3 i imidku srebra AgNH2
Sublimatchlorek rtęci (II), HgCl2
Suchy lódzestalony dwutlenek węgla, CO2
Sylwestrenterpentyna, ciekła mieszanina węglowodorów otrzymywana z żywicy
Szkło wodnekrzemian sodu Na2SiO3 w wodnym roztworze wodorotlenku sodu NaOH
roztwór 33% - szkło wodne pojedyncze; roztwór 66% - szkło wodne podwójne
Tartaruskwaśny winian potasu, KC4H5O6
Tetraczterochlorek węgla, CCl4
Tritrójchloroetylen, C2HCl3
Trotyltrójnitrotoluen, C7H5(NO2)3
Tungstenwolfram
Wapwapń
Wapieńwęglan wapnia, CaCO3
Wapno bielące"chlorek" do prania, chlorek bielący, wapno chlorowane, mieszanina podchlorynu wapniowego Ca(ClO)2 z zasadowym chlorkiem wapniowym Ca(OH)2*CaCl2
Wapno chlorowane"chlorek" do prania, chlorek bielący, wapno bielące, mieszanina podchlorynu wapniowego Ca(ClO)2 z zasadowym chlorkiem wapniowym Ca(OH)2*CaCl2
Wapno gaszonewodorotlenek wapnia, Ca(OH)2
Wapno niegaszonewapno palone; tlenek wapnia, CaO
Wapno palonewapno niegaszone; tlenek wapnia, CaO
Wapno szareoctan wapnia, Ca(COO)2
Wątroba siarczanamieszanina soli potasowych: siarczku, wodorosiarczku, wielosiarczku i tiosiarczanu
Wąż faraonarodanek rtęci (II), tiocyjanian rtęci (II), Hg(SCN)2
Wełna filozoficznatlenek cynku, ZnO
Witriolstężony kwas siarkowy, H2SO4
Witriolekoperwasy, siarczany, np. witriol miedzi albo witriol niebieski = siarczan miedzi; witriol biały = siarczan cynku ZnSO4
Witryolkwas siarkowy
Woda amoniakalnawodny roztwór amoniaku NH3
Woda barytowawodny nasycony roztwór wodorotlenku baru Ba(OH)2
Woda bromowawodny nasycony roztwór bromu Br2
Woda Burowawodny 7,5% roztwór zasadowego octanu glinu Al(OH)*(CH3COO)2
Woda chlorowawodny roztwór chloru Cl2
Woda ciężkatlenek deuteru, D2O
Woda gipsowawodny nasycony roztwór siarczanu wapnia, CaSO4
Woda gulardowaocet ołowiany, wodny roztwór zasadowego octanu ołowiu(II), Pb(CH3COO)OH
Woda królewskamieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego w stosunku objętościowym 3:1
Woda kwaśnapółprodukt otrzymywany ze smoły drzewnej; mieszanina kwasu octowego, metanolu, acetonu i lekkich węglowodorów
Woda Labarraque'awodny roztwór podchlorynu sodu NaOCl i chlorku sodu NaCl
Woda lutowniczaroztwór chlorku cynku ZnCl2 i chlorku amonu NH4Cl powstały przez roztworzenie cynku w ok. 15% roztworze kwasu solnego i dodaniu 10% roztworu chlorku amonu
Woda przelotnionawoda przepędzona; woda destylowana
Woda przepędzonawoda przelotniona; woda destylowana
Woda siarkowodorowawodny roztwór siarkowodoru H2S
Woda sodowawoda nasycona dwutlenkiem węgla CO2
Woda utleniona3% wodny roztwór nadtlenku wodoru H2O2
Woda wapiennawodny roztwór wodorotlenku wapnia, Ca(OH)2
Woda z Javellewodny roztwór podchlorynu potasu KOCl i chlorku potasu KCl
Wodanwodorotlenek (ale także wodne roztwory tlenków kwasowych)
Wodorodek dwuwęglowyC2H4; eten
Wodorodek węglaCH4; metan
Wodoródlżeń; wodór
Wosk ziemnycerezyna, ozokeryt, naturalna mieszanina stałych węglowodorów
Wyskokprodukty destylacji nazywano "wyskokami"; również dawna nazwa etanolu C2H5OH
Wyskok drzewnymetanol
Wyskok rogu jeleniegowodoroweglan amonu; NH4HCO3
Zendramieszanina tlenków żelaza: FeO, Fe2O3, Fe3O4
Zieleń brylantowazieleń diamentowa;
Zieleń chromowatlenek chromu, Cr2O3
Zieleń malachitowamalachit, CuCO3 * Cu(OH)2
Zieleń manganowamanganian baru, BaMnO4
Zieleń miedzianazobacz Grynszpan
Zieleń Scheelegozieleń szwedzka, arsenin miedzi, Cu3(AsO3)2
Zieleń szwajnfurckazieleń paryska, metaarseninooctan miedzi, 3Cu(AsO2)2*Cu(CH3COO)2
Zielony witriol żelazakoperwas zielony, siarczan żelaza (II) uwodniony, FeSO4 * 7H2O
Ziemiantellur
Złoto mozaikowesiarczek cyny (II), SnS2
Żółcień chromowachromian ołowiu (II), PbCrO4
Żółcień kadmowasiarczek kadmu (II), CdS
Żółcień strontowachromian strontu, SrCrO4
Żółta sól krwistażelazocyjanek potasu K3[Fe(CN)6]
Żywe srebromerkuryusz; rtęć
Żywieńkwasoród; tlen
Materiały źródłowe:
[1] Słownik chemiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1982
[2] M. Jurowska-Wernerowa, 500 zagadek chemicznych, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1983
[3] S. Sękowski, Efektowna chemia, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1988
[4] Chemia praktyczna dla wszystkich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1974
[5] Tablice chemiczne, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa, 1997
[6] J. Bełza, Krótki rys chemii, z dodaniem treściwego zastosowania jej do rolnictwa, S. Olgebrandt, Warszawa, 1852