Masy atomowe i cząsteczkowe (wybór) - alfabetycznie
L.a.PierwiastekSymbolMasa atomowa
89AktynAc[227,028]
47SrebroAg107,868
13GlinAl26,981
95AmerykAm[243,061]
18ArgonAr39,948
33ArsenAs74,922
85AstatAt[209,987]
79ZłotoAu196,967
5BorB10,811
56BarBa137,328
4BerylBe9,012
107BohrBh[270]
83BizmutBi208,980
97BerkelBk[247,070]
35BromBr79,904
Br2159,808
6WęgielC12,012
MetinCH13,020
MetylenCH214,028
MetylCH315,036
CN26,019
COOH45,018
COO-44,010
CO360,009
20WapńCa40,078
48KadmCd112,412
58CerCe140,116
98KalifornCf[251,080]
17ChlorCl35,453
Cl270,906
96KiurCm[247,070]
112KopernikCn[285,174]
27KobaltCo58,933
24ChromCr51,996
ChromianCrO4115,992
DwuchromianCr2O7215,985
55CezCs132,905
29MiedźCu63,546
Miedzi(II) siarczan (VI)CuSO4159,602
Miedzi(II) siarczan (VI)CuSO4*5H2O249,677
105DubnDb[268,125]
110DarmsztadtDs[281,162]
66DysprozDy162,500
68ErbEr167,259
99EinsteinEs[252,083]
63EuropEu151,964
9FluorF18,998
F237,996
26ŻelazoFe55,845
Cyjanożelazian[Fe(CN)6]211,959
Żelaza (II) siarczan (VI)FeSO4151,901
Żelaza (II) siarczan (VI)FeSO4*7H2O278,006
114FlerowFl[289,187]
100FermFm[257,095]
87FransFr[223,020]
31GalGa69,723
32GermanGe72,630
64GadolinGd157,250
1WodórH1,008
H22,016
ChlorowodórHCl36,461
Kwas azotowy (V)HNO363,012
Kwas azotowy (III)HNO247,013
H2O18,015
2H2O36,030
3H2O54,045
H2O234,014
Kwas siarkowy (VI)H2SO498,072
Kwas siarkowy (IV)H2SO382,073
2HelHe4,003
72HafnHf178,490
80RtęćHg200,590
67HolmHo164,930
108HasHs[277,150]
53JodI126,904
I2253,808
49IndIn114,818
77IrydIr192,217
19PotasK39,098
Potasu dwuchromianK2Cr2O7294,181
Potasu cyjanożelazian(III)K3[Fe(CN)6]329,253
Potasu cyjanożelazian(II)K4[Fe(CN)6]368,351
36KryptonKr83,798
57LantanLa138,905
3LitLi6,941
103LorensLr[262,110]
71LutetLu174,967
116LiwermorLv[293]
115MoscoviumMc[288,192]
101MendelewMd[258,098]
12MagnezMg24,305
25ManganMn54,938
42MolibdenMo95,960
109MeitnerMt[276,151]
7AzotN14,007
N228,014
NH216,023
NH317,031
NH418,039
NO246,005
NO362,004
11SódNa22,990
41NiobNb92,906
60NeodymNd144,242
10NeonNe20,180
113NihoniumNh[284,178]
28NikielNi58,693
102NobelNo[259,101]
93NeptunNp[237,048]
8TlenO15,999
O231,998
OH17,007
(OH)234,014
(OH)351,021
118OganessonOg[294]
76OsmOs190,230
15FosforP30,974
PO378,971
PO494,970
91ProtaktynPa[231,036]
82OłówPb207,200
46PalladPd106,420
61PrometPm[144,913]
84PolonPo[209,983]
59PrazeodymPr140,908
78PlatynaPt195,084
94PlutonPu[244,064]
88RadRa[226,025]
37RubidRb85,468
75RenRe186,207
104RutefordRf[265,117]
111RentgenRg[280,164]
45RodRh102,906
86RadonRn[210,991]
44RutenRu101,070
16SiarkaS32,060
TiocyjanianSCN58,079
SiarkaSO264,058
SiarkaSO380,057
SiarkaSO496,056]
51AntymonSb121,760
21SkandSc44,956
34SelenSe78,960
106SeaborgSg[271,133]
14KrzemSi28,085
62SamarSm150,360
50CynaSn118,710
38StrontSr87,620
73TantalTa180,948
65TerbTb158,925
43TechnetTc[97,907]
52TellurTe127,600
90TorTh[232,038]
22TytanTi47,867
81TalTl204,383
69TulTm168,934
117TennessineTs[294]
92UranU[238,051]
23WanadV50,942
74WolframW183,840
54XenonXe131,293
39ItrY88,906
70IterbYb173,054
30CynkZn65,380
40CyrkonZr91,224
[ ] masa najtrwalszego izotopu
Źródło dla mas atomowych pierwiastków: M.E. Wieser, T.B. Coplen, Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report), Pure Appl. Chem., IUPAC 2010

Masy cząsteczkowe i ich mnożniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku - wybór (*.pdf)